Udforskning af ideer og koncepter med gipsværker

 MOKOLO BAR som dette projekt hedder, eksperimenterer
visuelt med at gengive koncepter og ideer i form og skulptur.

Efter at jeg havde afleveret mit speciale, som undersøger konstruktionen af race, arbejdede jeg med konceptudvikling i kunsten. Da jeg netop havde skrevet om race, et tung men oplagt emne i dagens Danmark, ville jeg udforske de logikker og ideer jeg havde undersøgt, blot med semiotikkens sprog. Altså udelukkende tegn, former og farver, ikke ord. Dem havde jeg nok af.  Det var også oplagt for mig at undersøge konstruktionen af race, for de modsætninger som havde præget mine 10 år i Vest Afrika og en tidlig opvækst i Grønland. Som nok har gjort at jeg oplever min egen kultur lidt på afstand. Især ideer om kvinders rolle i Danmark, Ghana og Grønland er meget forskellige og noget som jeg har observeret uden teoretisk tilgang men med et barns eller en ungs blik. Race som køn er kulturelle ideer, som i min optik handler om at fastlåse mennesker i modsætninger.  Fx. Stærk/Svag, Mand/Kvinde, Sort/Hvid, Kultur/Natur, Dyr/Menneske osv. Jeg gik derfor i gang med at støbe modsætnings-koncepter i gips. Det kom der nogle små skulpturer ud af. Nogle af dem kan du se her på siden. Jeg er hverken skulptør eller kunstner men i min fremstilling blev det tydeligt for mig – på et funktionelt niveau, hvad de forskellige ideer og koncepter gør ved mennesker. For eksempel består ét af værkerne af to halve dele af en kugle, udadskillelige i formen af en kugle, men adskilt i udførelsen og vil aldrig helt nå hinanden. Ét andet værk er en palet af små runde former i hvid gips, som gengiver forskellige farver. -Et forsøg på at ophæve koblingen mellem farvesyn og tolkningen. Det er meget enkelt at gå til, endda en smugle banalt men når jeg i dag oplever skulpturer og kunst konkluderer jeg, at den taktile sansning kan mere end billedet eller teksten.  Det er en dybere undersøgelse og sommetider en udfordring af kollektive ideer, der engagerer kroppen. Hvilket til evig tid holder min fascination.

NOTE: Semiotikkens sprog erstatter ord med ideer og kultur-koder. De giver dig informationer i farver, former, overflader, materialer, skarphed, blødhed og meget mere. Måden vi forstår en skulptur på eller et billede, findes i vores tolkning. Fortolkningerne er ofte kollektive.  Vi har, hvad man kan kalde en kæmpe mental idebank i samfundet, som vi hæfter vores oplevelser på. Det kan være oplevelser af kunst, i møder med andre, ved måltider eller begivenheder.

Note: I Europa er vi grundlæggende enige om hvornår noget er skønt, vulgært, banalt eller grimt. Hvornår vi er blev enige om de kulturelle koder, har blandt andet rødder i antikkens æstetik. Et eksempel er nutidens kropsidealer som kan spores i de gamle antikke statuer. Eller national romantikkens billede på det skønne danske landskab. Der findes mange historiske tråde tilbage i tiden, som er med til at vi tolker som vi gør.  Det er kulturel.

 

NOTE: The centerpiece of this exhibition is Parts (2017), a display of a metaphor and the symbiotic relationship between female and male, black and white, and other social constructed oppositions.