Knowledge Base – Where do you base your knowledge?

– Et globalt innovations projekt, hvor vidensartikler imødekommer partnere og skaber vækst.

Som global projektleder fik jeg opgaven at opbygge en vidensplatform for tandlæger og partnere. -En kommunikations platform med artikler i medicinske og tekniske processer. Indholdet i disse artikler skulle beskrive komplicerede teknologier, der ofte flettede hard- og software produkter sammen i nye teknologier og løsninger. Løsninger som dagligt anvendes i behandlingen af patienter globalt. For at sige det mildt, da projektbeskrivelsen og researchfasen var beskrevet fulgte overskriften høj-kompleksitet. Nemlig i arbejdet med at kortlægge processers indbyrdes kompatibilitet. -I at samle fem globale teams fordelt på fire kontinenter. For efterfølgende at give support med løsninger til en faggruppe som ikke var teknikere, udviklere eller ingeniører.
Kortet over databasens opbygning og indholdet, fik selv supportere, dataloger og udviklere til at fare vild. Kortlægning måtte derfor ske gradvis og i takt med processerne blev dokumenteret. Herefter fulgte database taksonomien og dokumentering af samtlige supportprocesser i virksomheden.

Systemers verden
Store dele af inspirationen til projektet fandt jeg i lingvistikken. Grammatiske systemer, semiotikkens verden af tegn, ords inddeling, inferens betydninger, referenter der peger på ideer. Løsningen for strukturen lå altså i det mentale schema. Der er mange systematiske ligheder i måden viden struktureres i hjernen og i en database. En fordybelse og betragtning af systemers verden, blev i projektet min evige fascination og medbragte mange diskussioner om intertektualitet mellem artiklerne, sammenhænge og ikke mindst fagoversættelser fra teknologiens verden til medicinens. Således er AI, database opbygning, dataanalyse, system implementering og indexikalisering, er tæt forbundet til lingvistik og antropologi.

Det globale samarbejde om artikelskrivning og proces dokumentation
At samle et team af tekniske supporter fordelt på fire kontinenter og få nedskrevet deres operationer i teknisk support, bragte en stor sidegevinst. En strømligning af arbejdsproceserne i de forskellige teams. Nu kunne vi leverer et overblik over hvorledes de tekniske support-opgaver blev løst. og sætte løsnings standarder for udfordringer. Dertil viste kortlægningen hurtigt mønstrer og viden om forskellige lokationers teknologier som indvirker på udfordringerne i de forskellige tidszoner. I Kina var dele af den kinesiske firewall i vejen, men det blev løst on location. Dertil var der mange mindre udfordringer af sproglig karakter.
En homogen virksomhedskultur globalt er vanskelig at opnå. Videns niveauet varierer og udveksling af informationer har en del spild. Derfor kan et projekt som knowledge base skabe sammenhængskraft og synagier som understøtter udviklingen, kreativiteten og væksten i den globale dynamik og virksomhed. Strategien var derfor at lade hvert team udvikle egen lokal strategi til, at opnår KPI´’er og dokumentationen af deres processer. Dette medførte, at hvert team kunne hæve vidensniveauet hurtigere.

Innovation og dét at skabe sammen
Innovative organisationer er kendt for at have kort vej mellem strategi og udvikling. Det hurtige tempo sikrer udviklingen og føring på markedet. Det er bestem ikke brandslukning men korte kommandoveje og hurtige beslutninger fremmer kreativiteten, som jeg her oversætter med det innovative. At sammensætte et team og lede den kreative udvikling, af løsninger eller produkter har været fundamentet i projektet. Netop denne strøm af samskabelses-rum, hvor hver medarbejders faglighed bygger deres perspektiv ind i løsningerne, forbliver kvaliteten af det tekniske produkt: platformen.  Det har været min opgave at faciliterer dette skabelses-rum. I min verden er innovation med eksperter en opgave, som ikke er langt fra samarbejdet med kunstnere i udviklingen af tematikker og produkter. Når teamet er i flow og er trygt, kan kreativiteten få rum. Det er her, hvor jeg skaber engagement i produktudvikling, process og implementering. Både kunstnerisk, kulturelt og kooperativt.